Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Alternatywa dla metody memoriałowej  – o metodzie kasowej

Metoda kasowa. Uzyskaj więcej informacji.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie docieka czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po przelaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i w rezultacie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej wpłaty. Z uwagi na wymieniony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie przyczyną tego jest problem z codziennym pilnowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Z kolei już przy stu i więcej dokumentach monitoring należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]