Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

generator not księgowych 40 euro

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 i 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto podkreślić, iż notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty może być zwykłe niedopatrzenie albo krótkotrwałe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]