Znaczenie i wykorzystanie faktury pro forma

Znaczenie i wykorzystanie faktury pro forma

Potrzebujesz więcej wskazówek dotyczących tego, co to znaczy faktura proforma? Wejdź na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale też i gros osób realizujących zakupy w sieci, mieli przynajmniej raz kontakt z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, więc częstokroć spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Wypada natomiast zachować ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący formą zapowiedzi pewnej oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi ani kupna towaru, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ tyczy się sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej opisane mogą nadal być zmienione.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wystawić faktury proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera analogiczne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • datę i miejsce,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie uwzględnionych zniżek,
  • określenie daty wykonania usługi lub dostarczenia towaru,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Aby bez trudności można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę należy oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w momencie, kiedy klient wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.