Drzewa genealogiczne – droga do własnej tożsamości

Drzewa genealogiczne – droga do własnej tożsamości

Znajomość historii rodu potrzebna jest do rozwoju poczucia naszej tożsamości. To na wiadomościach o przodkach budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach , która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez rodziców i dziadków. Ale są jednak i tacy, dla których jest to niewystarczające. To właśnie dla nich przygotowanie drzewa genealogicznego jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli praca , która wymaga wytrwałości

Stworzenie drzewa genealogicznego – głównie takiego , które cofa nas kilka pokoleń do tyłu – naprawdę nie może być zaliczone do prostych. Wyszukiwanie dat czy miejsc urodzenia się i śmierci poszczególnych krewnych pochłania naprawdę wiele pracy. Informacje odnaleźć można w trudno dostępnych archiwach miejskich lub księgach parafialnych. Najczęściej można przeglądać je zupełnie za darmo. Są jednak i takie miejsca, gdzie należy wnieść ściśle określoną opłatę. Koszt wykonania drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które chce się w nim ująć. Dobrze jest pamiętać, że cena badania może też wzrosnąć wraz z nieodzownością dojazdu do kolejnych parafii lub urzędów miejskich znajdujących się na terenie całego kraju. Rzadko wszak rodzina od pokoleń zamieszkuje na terenie tego samego miasta.

Drzewa genealogiczne – z jakiego powodu warto je robić?

Na wstępie stwierdziliśmy, że wiedza dotycząca własnych przodków jest niezbędna do zbudowania poczucia swojej tożsamości. Umożliwia w pełni stanie się elementem małej wspólnoty, którą tworzą nasi najbliżsi. Sprawia to jednocześnie, iż nie czujemy się zagubieni we współczesnym świecie. To właśnie z tych powodów aktualnie coraz więcej Polaków decyduje się na utworzenie drzewa genealogicznego.