Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

badania psychotechniczne Bielsko Biała, badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała, badania psychologiczne Bielsko

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek osoby badanej, gdyż sprawdzane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, ale gdy mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zobowiązani są wykonywać badania każdego roku.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]