Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Sprawdź, jak zamówić badania psychotechniczne Bielsko Biała. Zajrzyj tu.

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także określenia cech psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań składa się z testów badających inteligencję, testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Określają m.in: intro- oraz ekstrawersję, neurotyzm i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje stereometr, miernik czasu reakcji, wirometr, aparat krzyżowy i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny jedynie pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przechodzić muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora oraz egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Należy podkreślić, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im jedynie raz.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]