Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Wszystko o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń realizują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż online nietrudno znaleźć darmowe platformy do translacji, nadal nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obowiązkowe, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Czas wykonania, język, stopień skomplikowania przekładu – to ma wpływ na końcowy koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztował cię przekład tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować portfel na większy wydatek.
4. Stopień trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Translacja kontraktów handlowych, artykułów medycznych albo prac naukowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, lecz również należytą wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu groźnych w skutkach pomyłek.

Czym odróżnia się przekład przysięgły od tłumaczenia zwykłego?

Wypada podkreślić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak akt urodzenia albo świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu oddzielny numer, a także oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli zwykle mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]