Na czym polega ochrona osób i mienia?

Na czym polega ochrona osób i mienia?

Skieruj się tu, żeby zamówić ochronę osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji w większości przypadków decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]