Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z długą i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do pracy osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jakich testów należy się spodziewać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się szczerość oraz dokładność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób chcących pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również zdolność do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi i oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]