Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Skieruj się tu jeśli jesteś zainteresowany tłumaczenia rosyjski Kraków

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy lub studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]