Centrala telefoniczna

Centrala telefoniczna

Producentami, a jednocześnie liderami branży centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają duże doświadczenie w produkowaniu centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – do czego służą?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć pracę przedsiębiorstwa oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Ma ona również możliwość zbierania danych, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.