Najpopularniejsze technologie i materiały do druku 3D

Najpopularniejsze technologie i materiały do druku 3D

Więcej szczegółów o materiale do drukarek 3D.

CadXpert proponuje szeroką ofertę materiałów do druku 3D: filamenty, żywice fotopolimerowe i wiele innych. Materiały te grupuje się na 4 rodzaje:
– FDM (skrót fused deposition modeling) – warstwy ciekłych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Wyróżniamy tu dwie podkategorie: FDM do szybkiego tworzenia prototypów z ekonomicznych termoplastów oraz FDM przemysłowe używane do profesjonalnego wytwarzania z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych,
– PolyJet – płynne żywice fotopolimerowe, utwardzane za pośrednictwem światła ultrafioletowego,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnorodnych cechach, które utwardza się wiązką laserową,
– SLS – poliamid w proszku spiekany selektywnie.

Filament – dobry jakościowo termoplast w atrakcyjnej cenie

Filament to materiał używany do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku i materiał są używane do błyskawicznego prototypowania z prostych w obróbce surowców, jak również do seryjnej produkcji i testowania funkcjonalnego. Jakie filamenty są zwykle wykorzystywane do druku 3D? Z reguły sięga się po proste do modelowania PLA (poliaktydy), tworzywa inżynieryjne (między innymi te niepodatne na pękanie) lub charakteryzujące się szczególnymi właściwościami (np. ognioodpornością). Technologia druku FDM dotrzymuje kroku wydrukom uzyskanym za pośrednictwem innych metod, czyli termoformowania i wtrysku. Naczelne plusy filamentów to ekologiczny sposób ich wytwarzania (nietoksyczny a przy tym czysty, wobec tego wykonane z jego pomocą prototypy mogą być stosowane m.in. w biurach), duża dostępność, a także atrakcyjna cena połączona z dobrą jakością wydruku.
W technologii FDM CadXpert oferuje filamenty:
– do szybkiego prototypowania,
– inżynieryjne,
– elastomery.

Materiały do druku 3D w technologii PolyJet oraz SLA

Pomijając filamenty, firma CadXpert posiada także pozostałe materiały do druku 3D. Te dedykowane dla technologii Polyjet to między innymi:
– imitujące polipropylen,
– transparentne,
– medyczne.
PolyJet jest uważana za niezwykle dokładną oraz wszechstronną technologię druku 3D. Poszczególne warstwy płynnych żywic fotopolimerowych są utwardzane kolejno przy pomocy światła UV. Dzięki swoim właściwościom korzysta się z nich m.in. do sporządzania prototypów anatomicznych, imitujących wyrób końcowy, koncepcyjnych oraz inżynieryjnych. Z tych fotopolimerów produkowane są również opakowania, pojemniki oraz inne produkty użytkowe.
Natomiast w technologii SLA (innymi słowy w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– standardowe,
– stomatologiczne,
– inżynieryjne,
– odlewnicze.
Jakie przeznaczenie ma płynna żywica fotopolimerowa, którą utwardza się wiązką lasera? Niezwykle szerokie. Z reguły stosujemy ją w przemyśle i medycynie do wydruku 3D prototypów i modeli koncepcyjnych, jak również rozmaitych przedmiotów wymagających wygładzonej powłoki.

Dane kontaktowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]