Rzeźby na zamówienie – popiersia, figury oraz pomniki nagrobne

Rzeźby na zamówienie – popiersia, figury oraz pomniki nagrobne

Jedną z najstarszych form ekspresji artystycznej stanowi rzeźba. Pierwsze dzieła pojawiły się już w czasach prehistorycznych i odtąd towarzyszą nam w różnych sferach naszej egzystencji. Spotykamy je zazwyczaj tam, gdzie dążymy do kontaktu ze sztuką – w kościołach, na wystawach i w muzeach, ale również w miejscach publicznych: w budynkach firm, na ulicach i placach, a nawet w centrach handlowych. Rozpowszechnienie rzeźb w naszym codziennym życiu jest na tyle znaczne, iż nie wszyscy uzmysławiamy sobie, że dzieła tworzone rękoma rzeźbiarzy widujemy praktycznie na co dzień. W tym artykule przytoczymy kilka przykładów potwierdzających wspomniane wyżej słowa.

Rzeźby z metalu w szkołach oraz urzędach

Dzieła rzeźbiarzy, również gdy przedstawiają ogromne wartości estetyczne i artystyczne, często bywają przez nas traktowane jako norma – na terenach miejskich (choć nie tylko) są bowiem obecne wręcz na każdym kroku. Niezliczone pomniki, a także rzeźby rozmieszczone na ulicach, w przydomowych ogródkach czy na zieleńcach, obecne są wszak w zdecydowanej większości miast. Ponad to niejednokrotnie można je zobaczyć też w licznych budynkach. Pełnią funkcję ozdobną na przykład w urzędach, uczelniach wyższych czy innych gmachach użyteczności publicznej

Figury z brązu. W jakich sytuacjach się je zamawia?

Wspomniane powyżej przykłady dotyczą przeważnie masywnych, nieruchomych dzieł. Ale jest to mniejsza część wszystkich rzeźb spotykanych w naszym powszednim życiu. Natomiast istotna większość z nich to nieduże dzieła, przeznaczone raczej do prywatnego użytku – to między innymi nagrody na laureatów turniejów, medale okolicznościowe czy popiersia wykonywane na zlecenie. Inicjatorzy wszelkiego typu turniejów sportowych lub plebiscytów nie mają z tym kłopotów, gdyż kupno rzeźby na zamówienie (figur z brązu czy innych metali) nie generuje wysokich kosztów, a ich przygotowanie należy po prostu powierzyć doświadczonemu artyście.